DSCF5071

MEDIA RELATIONS – utrzymywanie pozytywnych relacji z mediami

Pozytywne relacje mediami  istotnie wpływa na kreowanie wizerunku marki, produktu czy osoby. Współczesne media silnie oddziałują na opinie i wyobrażenia społeczeństwa. Przemyślana i ukierunkowana komunikacja medialna przynosi wysokie efekty. Budując relacje z dziennikarzami opieramy się na rzetelnej i systematycznej komunikacji oraz treściwej, atrakcyjnie sformułowanej informacji.

OFERUJEMY:

P Systematyczne utrzymywanie pozytywnych relacji z dziennikarzami, aktualizowanie kontaktów i ciągłe pozyskiwanie nowych,

P Opracowywanie wyselekcjonowanych i treściwych materiałów prasowych (tekst, audio, video),

P Redagowanie materiałów sponsorowanych i ich publikacja w mediach,

P Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych,

P Monitorowanie i analizowanie mediów

P Opracowywanie bazy mediów i dziennikarzy na życzenie klienta,